Türkiye, Doğu ve Batı'nın kesiştiği noktada, on bin yıllık bir tarihi olan eşsiz bir stratejik konuma sahiptir. Asya ve Avrupa'nın bir parçası olarak, Türkiye oldukça geniş iklimsel ve coğrafi özelliklere sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili konumu nedeniyle, Türkiye her zaman olduğu gibi büyük ticaret, ipek ve baharat yollarının merkezi olmuştur. Bugün, en erişilemez veya izole edilmiş köşelerde bile, farklı kültürlerin izlerini kolayca hissedebilir ve görebilirsiniz. Türkiye çok çeşitli coğrafi bölgeleri kapsadığından, dünyanın üç kıtasının birleşik özelliklerine sahiptir: Avrupa, Afrika ve Asya.