Skjøte

En ny norsk eier av en eiendom vil få et skjøte (Tapu på Tyrkisk). Dette er et offisielt dokument som viser eierskapet på eiendommen. For å få dette må det søkes om det på det riktige kommunale kontoret etter å ha vært på skattekontoret for å registrere verdien og betale skatt på salget. Så tas kvittering på dette med til Tapu-kontoret. Etter å ha signert en del dokumenter der vil søknad om skjøte være ferdig. Etter 2-4 mnd vil du få ditt skjøte. Dette tar tid i dag fordi det må søkes om godkjenning hos de militære myndighetene. Ventetiden vil mest sannsynlig komme ned i ett par dager iløpet av 2011. Skjøtet må egenhendig hentes, eventuelt kan vi få fullmakt til dette. Med de rette fullmakter kan vi ordne opp i alt mens du er hjemme. Vi hjelper deg gjerne med hele prosessen.

Kostnader til skjøte

Transaksjons-/salgs-skatt:
3,3% av eiendommens registrerte verdi skal betales til Tapu-kontoret i en statlig bank, når verdien er bestemt. Skatten kan bli både høyere og lavere enn dette, Det vanlige er at beløpet ender på ca 1000-3000 Euro. Dersom det kommer endringer i disse reglene, så vil vi gi beskjed.

Søknadsgebyr
Det koster 300 Euro for jobben som Tapu-kontoret utfører for å hente inn nødvendig informasjon og dokumenter. For eksempel søknadspapirer, oversettelser, pass, etc.

Oversettelsesgebyr:
50 Euro må betales for direkte oversettelse av skjøtet i forbindelse med mottaket av skjøtet, for å sikre at mottaker er enig i overførselen av skjøtet..

Eksempel på skjøte
Et skjøte er da et tinglyst dokument som beviser hvem som har rettighet på en eiendom.

 

 

Følgende informasjon skrive på skjøtet:

Eiendommens adresse
Hvem som er eier, med fotografi
Eiendommens registerbetegnelse (gnr, bnr hjemme i Norge)
Eiendommens status (selveier, landbruk eller lignende)
Arealer den nye eier har
Eventuelt antall seksjoner som eies
Prisen
Informasjon om forrige eier, selger
Informasjon om ny eier, kjøper
Dato for kjøp av opprinnelig eier
Skjøtets registreringsnr (dette endres ved utstedelse til ny eier)
Skjøtets nye registreringsnr
Dato for kjøp av nåværende eier
Signatur og stempel fra autorisert statsansatt
Årlig eiendomskatt
Innenfor Alanya kommune må man hvert år betale et lite beløp i eiendomskatt og for søppelhenting. Beløpet varierer noe fra år til år og er i dag på 40 Euro.

Rapport kalt ön iskan
Når utbyggeren er ferdig med bygget, må han kontakte kommunen, som vil gå igjennom alt av godkjenninger/papirer. Dersom alt er korrekt, vil kommunen gi tillatelse (ön iskan) til overlevering av de solgte leilighetene. Vi vil kun selge for utbyggere som har gode rutiner på dette.

Eierdokument/ferdigattest iskan
Etter at ön iskan er ferdig vil ny eier få utstedt iskan, som er tilsvarende ferdigattest i Norge. Det er en liten kostnad på dette som ny eier må betale.

Vann- og strømabonnement
Etter at leiligheten er overtatt må eier søke om tilknytning til strøm og vann. Man tar da kopi av passet, skjøtet og en kopi av iskan og vedlegger dette søknad om vann og strøm, i sitt eget navn. Vi ordner alt det papirmessige rundt dette.

Betaling av vann og strøm
For betaling av disse, kan man opprette en konto i Tyrkisk Lire i Tyrkisk bank og opprette automatisk betaling. Alanya Eiendom har service som sørger for at alt blir betalt rettidig. Dette inngår i vår serviceavtale.

Vask av leiligheten
Om du ønsker det kan vi organisere utvask når du drar hjem og før du kommer, mot betaling. Da gir du oss bare beskjed pr mail eller sms.

Alanya Eiendom service
Etter at du har kjøpt leilighet her, vil vi gjerne få følge deg videre opp med vårt tekniske team og vårt salgs team. Vi vet at våre kunder blir mer fornøyde når de knytter seg til vår serviceavtale. En slik avtale med oss koster 150 Euro i året, og inneholder disse elementene:

Vi følger opp eventuelle reklamasjoner mot utbygger, og sørger for at alt er i orden neste gang du eller noen som leier kommer.
Vi lufter leiligheten hver 15. dag.
Vi sørger for betaling av forsikring på dine vegne.
Vi følger opp betaling av vann og strøm.
Og betaling av eiendomskatt og søppel.
Vi kan forhandle gode priser til deg, f.eks. på Hamam, båtturer og andre utflukter.
Du får god oppfølging av vår doktor når det behøves.
Vi kan ordne flybilletter.
Vi har egne servicemenn på strøm, vann og annen teknikk.
Teknisk service
Hvis det oppstår noen problemer av teknisk karakter i leiligheten du har kjøpt, så vil vårt team med teknikere hjelpe deg 24 timer i døgnet. Det kan være problemer med elektrisitet, vann eller annet.

Mange europeere og endel andre utlendinger investerer i Alanya. Og veldig mange europeiske borgere bor i Alanya det meste av året. Dette har sammenheng med klimaet, som er omtrent som på Grand Canaria, og kostnadsnivået. En norsk minstepensjonist vil nok føle seg ganske så velstående i Alanya.

Tyskerne var de første som kom for å kjøpe boliger i Alanya. 4655 tyskere eier nå 3287 eiendommer i Alanya og 4266 dansker eier 3253 eiendommer. Blant andre som har eiendom her er: 3181 irer, 3160 nederlendere, 2621 nordmenn og 1580 engelskmenn.

Vi vil gjerne at du blir den neste,vi skal ta godt vare på deg!!