Om du väljer att hyra ut din lägenhet eller ditt hus i kortare eller längre perioder, kan vi ordna alla praktiska detaljer om hyresavtalet, t.ex. uthyrning av fastigheten, kontakt med hyresgäster, undertecknande av hyresavtalet, utlämning av nycklar, kontroll av lägenheten, betalning av hyran och avgifter för el och vatten etc.

Vi hämtar hyresgästen från flygplatsen, levererar nycklarna till dem, förbereda och rengöra lägenheten / huset och kontrollerar att allt är i ordning när hyrestiden slutar. Vår erfarenhet visar att nöjda hyresgäster ofta återvänder och rekommenderar andra att hyra din lägenhet eller hus. Genom att hyra ut din lägenhet får du en bra extra inkomst.