Många kunder väljer att spendera längre perioder i Turkiet. Om du har sådana planer måste du få en uppehållstillstånd. Vi kan hjälpa dig med detta till en liten avgift. Vid ansökan om uppehållstillstånd måste sökanden visa pengar i en turkisk bank. Pengarna kan användas fritt efter att du har fått uppehållstillståndet. Vid ansökningar om uppehållstillstånd måste du betala en liten skatt. Beloppet av denna skatt varierar och beror på den sökandes nationalitet och vistelsens längd.