Vi erbjuder dig den tekniska hjälp som behövs från vårt tekniska team och annan personal genom att utföra underhåll av din egendom. På din begäran kommer företaget att reparera och renovera lokalerna och installera ytterligare faciliteter och kommunikation. Serviceavtalet omfattar tekniskt bistånd 24/7. Vi har vår egen underhållstjänst för att hantera eventuella problem som kan uppstå under din vistelse, såsom oavsiktlig skada, uppvärmning, luftkonditionering, el-apparat, TV etc. Vi kan också hjälpa till med installationer som pool, trädgård, hissar, antenner och teknisk service för konfigurationen av din internetanslutning etc.