Her er et sammendrag av prosessen man må igjennom ved kjøp av eiendom i Tyrkia. En av de viktigste faktorene for et vellykket kjøp er å kjøpe fra et selskap som har de rette forbindelser og kunnskaper, er erfarne med kjøp og salg og som kjenner til hvilke utbyggere som er seriøse. Og som også er til stede i årene etter kjøpet.

For nordmenn kan det også være greit å velge oss som er det eneste firmaet her hvor både norsk og tyrkisk partner har formelle meglerutdannelser og årevis med erfaring. Vår norske eier, Terje Andresen, Megler MNEF, har mange kontakter i eiendomsbransjen i Norge. For den som ønsker verdivurdering av sin bolig hjemme vil han være behjelpelig med det. Vi vil guide våre kjøpere igjennom hele prosessen og selvfølgelig sørge for at alt foregår 100% etter Tyrkisk Lov.

Mange som kjøper i Tyrkia er på utkikk etter et feriehjem i solen, med mulighet for å tjene litt på det når man ikke er der selv. Mens andre ser på det som en ren investering. Vi er opptatt av at alle potensielle kjøpere i Tyrkia blir gjort kjent med lover, regler og muligheter i det Tyrkiske eiendomsmarkedet. Mulighetene er mange og prisene foreløpig veldig lave. Så det handler mest om å finne noe som kan passe sitt behov, og kunne være trygg på at man får det man betaler for.

Å kjøpe eiendom i et stigende marked, slik som Tyrkia, er en del annerledes enn å kjøpe i et mer tradisjonelt marked, slik som for eksempel Spania eller Norge. Der har mange millioner kjøpere fra alle verdens hjørner allerede funnet sitt hjem/eiendom. Der er alle prosedyrer prøvd ut og hver eneste notar og andre offentlige instanser har lang erfaring i saksbehandlingen. Dette er ikke tilfellet i Tyrkia. Så her kan mangel på erfaring og faste prosedyrer lede til forsinkelser og forvirring. Lovene er også under stadige endringer. Heldigvis til det bedre, da Tyrkia dag for dag tilpasser seg en fremtid som medlem av EU. Vi i Alanya Eiendom lover å lose deg trygt igjennom hele kjøpeprosessen. Helt til du en gang skal selge selv.

Kjøp gjennom et selskap som er seriøse.

I Tyrkia er det noen potensielle fallgruver. Spesielt disse: utbygger har ikke godkjenninger på plass, utbygger har ikke kontroll på skjøtet (eierskapet er uklart) eller har rett og slett latt være å følge Byggeloven. I 2004 kunne Turkish Daily News melde om at det bare i Istanbul, er oppført 600.000 ulovlige hjem.

Som i Norge så finnes også forskjellige rettigheter/avtaler/heftelser som kan følge en eiendom. Slike skal vi ha kunnskaper om, slik at våre kunder kan være sikre på at de får kjennskap til alle forhold som har betydning for bruken og dermed verdien av eiendommen.

Kjøpeprosessen
Når du har funnet det du vil kjøpe i Tyrkia så vil prosessen videre vanligvis være som beskrevet nedenfor:

Reservasjonskontrakt
Reservasjonskontrakten tar eiendommen av markedet, vanligvis for 2-4 uker. Dette for å gi tid til advokaten til å foreta de nødvendige kontrollene av slikt som skjøtetilstand, heftelser etc på eiendommen. Vanligvis betales ett reservasjonsgebyr mellom € 3,000 og € 6,000 for dette. Hvis du ikke ønsker å gjennomføre handelen pga et ukjent forhold rundt eiendommen har dukket opp, så bør du kontraktsmessig ha rett til å få alle pengene tilbake. Dessverre er ikke dette alltid tilfelle. Imidlertid så vil vi i Alanya Eiendom sørge for reservasjonskontrakter som sikrer pengene tilbake i slike tilfeller

Hvis du ombestemmer deg uten egentlig noen grunn, så er det vanlig at man mister reservasjonsgebyret.

Om du velger å gjennomføre kjøpet, vil reservasjonsgebyret som er betalt, i sin helhet, inngå som delbetaling i forhold til kjøp av eiendommen.

Foreløpig kontrakt
Etter at reservasjonskontrakten er signert og det nødvendige beløpet er betalt vil du få en gjennomgang av resultatet av advokatens undersøkelser. Med denne kunnskapen i hende vil du signere en foreløpig kontrakt og det annonserte depositumet skal da betales. På en resalgseiendom vil dette typisk være 10% av kjøpesummen, mens det for en nybygget eiendom vil være rundt 30%.

Hvis det er nødvendig på dette stadiet, så vil utbygger bli kontaktet for å kunne søke om de nødvendige statlige og kommunale tillatelser for at du skal få lov til å kjøpe denne eiendommen i Tyrkia.

Ved kjøp av leilighet i bygg som ikke er ferdig oppført, vil det foreligge en stegvis betalingsplan etter hvor langt i byggeprosessen man er kommet.

Avslutning
Når alle søknader er innvilget, utbygger er ferdig etc, kan kjøpet avsluttes. Kjøperen må da betale de nødvendige skatter og det vil bli signert på endelig kontrakt og skjøtet (Tapu). Ved signering av skjøtet blir eierskapet overført fra utbygger til deg. Dette blir vanligvis gjort på Eiendomsregistrarens kontor for å få skjøtet registrert i Eiendomsregisteret.

Kjøpers trygghet ved kjøp før ferdigstillelse
I Spania og mange andre land er det slik at den summen man betaler inn i løpet av byggeprosessen, før man overtar, må sikres ved bankgaranti fra utbygger. Dette i tilfelle utbygger går konkurs før bygget er ferdig. På den måten er dine penger 100% sikret. Slik ordning finnes det ikke rom for i den Tyrkiske lovgivingen i dag. Enkelte utbyggere og deres agenter påstår at så er tilfelle, men det er nok dessverre feil. Det finnes ordninger for å sikre seg på noe i nærheten av tilsvarende bankgaranti, men dette er så dyrt at ingen benytter seg av det.

Dette gjør det ekstra viktig at vi i Alanya Eiendom kun jobber med utbyggere som har gode referanser, lang erfaring og solid økonomi. En kjøper vil oppleve det katastrofalt om utbygger skulle gå tom for kapital før alt er ferdig bygget.

Vi lover våre kunder at de utbyggerne vi velger å selge for er bunnsolide. Skulle noe oppstå vil vi 100% hjelpe deg som kjøper. Vi er avhengige av gode referanser og vil gjøre alt for å få det fra alle våre kjøpere. Det får vi ikke hvis ikke DU blir fornøyd.

Finansiering av eiendom I Tyrkia
Vennligst kontakt oss dersom du vil se på de forskjellige mulighetene for finansiering. Vi har kontakter både i Tyrkia og Norge, og kan hjelpe til med finansieringsløsning i begge land, eller en kombinasjon av begge.

HVORDAN KAN UTLENDINGER KJØPE EIENDOM I TYRKIA?

Utenlandske privatpersoner kan kjøpe eiendom for å brukes som bolig eller forretning iht. gjensidighetsavtalen og legale begrensninger.

LOVRAMMEN:
Skjøtelovens § 35 nr. 2644
Gjensidighet: Ved gjensidighetsprinsippet blir det tatt i betraktning den legale og reelle situasjonen. Som regel, eiendomsretten som gis til sine borgere og komersielle selskaper i et land må også gis til Tyrkiske Republikks borgere og komersielle selskaper.
Den totale grunnen en utenlandsk borger (privatperson) kan eie i Tyrkia må ikke overskride 2,5 ha. (25.000 m2). Vennligst noter at Ministerrådet kan øke denne terskelen til 30 ha.
Den maksimale størrelsen av alle jordstykker som eies av en utenlandsk statsborger (privatperson) i en by kan ikke overskride 10 % av det totale arealet i byens Iverksettende Utviklingsplan (Uygulama Imar Plani) og Lokal Utviklingsplan (Mevzii Imar Plani).

SØKNADER OG VEIEN Å FØLGE
Hvor skal jeg henvende meg til for å kjøpe en eiendom?
Til Skjøtekontoret ved gjeldende kommune.

Hvordan å søke?
Personer som vil utføre enhver operasjon ved skjøtekontoret må enten personlig eller eller med hennes/hans autorisert fullmektig gjøre en forundersøkelse ved kontoret med nødvendige dokumenter.
Dersom søkende person ikke snakker tyrkisk, må han ha en edsvoren tolk med seg.

NØDVENDIGE DOKUMENTER
Hvilke dokumenter jeg trenger for å kjøpe en eiendom?
Det blir krevd av deg de samme dokumentene som kreves av Tyrkiske Republikks borgere.
Eiendommens skjøte eller infromasjon om landsby/distriktet, blokk, skisse nr., parsell nr. eller eierens muntlig deklarasjon.
ID-kort eller pass av utenlandsk person (med oversettelsen) og 2 passbilder (bildene må ha blitt tatt i løpet av de siste 6 månedene, 6x4 cm.)

Hvis personen som søker er en fullmektig;
*Fullmakt som bekrefter fullmakten
*Fullmaktinnehaveren ID-kort med bilde
*Ett 6x4 cm. bilde

Fullmakter utstedt i utlandet:
Dersom fullmakten bærer skriften «Apostille», trenges det ikke ytterligere godkjenning fra gjeldende Tyrkisk Konsulat.
Dersom fullmakten ikke bærer skkriften «Apostille» da er det nødvendig med godkjenning fra gjeldende Tyrkisk Konsulat. (Det blir nødvendig å levere også en oversettelse av fullmakten).

Prosedyrens finansielle aspekt:
Begge selger og kjøper må betale skjøteutgifter. Betalingene må skje gjennom bank.