​​€ 200 per år
Alanya Eiendom tilbyr denne avtalen til kunder som har kjøpt eiendom gjennom oss.
Dette € 200, - per år. Prisen kan bli justert.

Eiendomsettersyn :
Nøkkel oppbevaring
Postettersyn og arkivering av kvitteringer
Leilighetskontroll etter hvert opphold
Regelmessig lufting mens leiligheten er tom
Vask af leilighet ( 1+1 30 €, 2+1 40 € ; 3+1 50 € ; penthouse 60 €)
Strømmen blir slått på før ankomst osv.

Betalingstjenester:
Betaling av eiendommens driftskostnader
Betaling av vann og elektrisitet månedlig
Betaling av eiendomsskatt 1-2 ganger årlig
Betaling av forsikring 1-2 ganger årlig
Kvitteringene lagres i tre år.

Reise:
Organisere "transfer" fra flyplassen og tilbake (Hver person 15 €)
Hjelp med bestilling av flybillett når du forlater Tyrkia

Lege / sykehus:
24-timers vakttelefon for hjelp til legebesøk
Hjelp ved innleggelse på sykehus

Innkjøp/Shopping:
Råd og hjelp til innkjøp (i kontortiden)

Forsikring:
Råd og hjelp med forsikringsavtale.
Kontakt med forsikringsselskap ved evt. skade på forsikrede varer.
Faks, kopiering og E-post kan sendes til eller fra vårt kontor

Avskrift service av pass og andre dokumenter
PC tilgjengelig for e-post etc.

1- Alanya Eiendom organiserer disse tjenestene, selve arbeidet må betales av eier. Alle utgifter som Alanya Eiendom må legge ut, vil bli belastet eier. Selve betalingen skal foregår på Alanya Eiendoms kontor.
2- Alanya Eiendom tilbyr kun å betale regningene i Tyrkia slik at man slipper å følge med slikt selv.
3- Vår regnskapsfører, finansielle rådgiver og oversetter vil hjelpe til der det trengs.
4- Med vårt kontosystem, med eget kontonr og pin, kan du holde oversikten hjemmefra.