Er det noen restriksjoner for utlendinger når de kjøper eiendom i Tyrkia?
Bare på bygder og militære zoner. Det finnes ikke restriksjoner på eiendommene som vi tilbyr.

Får man eiendomsrett til eiendommen?
Ja – all eiendom vi selger i Tyrkia gir eiendomsrett.

Kan utenlandske selskaper kjøpe eiendom i Tyrkia?
Ja. Ditt selskap kan ha eiendom i Tyrkia dersom ditt land har gjensidighetsavtalen med Tyrkia. Alanya Eiendom kan hjelpe deg gjennom denne vanskelige prosessen. Vi har gjennomgått denne situasjonen flere ganger allerede.

Kan mitt selskap etablere et investeringsselskap i Tyrkia?
Ja. Vi vet at ditt selskaps penger ikke er dine penger. Hvis du vil investere på tyrkisk eiendom på en profesjonell måte, kan Alanya Eiendom hjelpe deg med å etablere et tyrkisk selskap. På denne måten kan du investere ditt selskaps penger her i Tyrkia.

Hvem fastsetter eiendomsprisene?
Dersom du vil kjøpe en ny leilighet på et nytt prosjekt da er det entreprenøren som fastsetter prisen. Uavhengig av agentenes kommisjon, vil du allikevel betale den samme prisen uansett fra hvem du kjøper, hverken du kjøper direkte fra entreprenøren eller gjennom en tredjepart.

Kan alle selge eiendom i Tyrkia?
Ja, kelnere, gullsmeder, og lærvare selgere ar de mest velkomne eiendomsselgere på turistiske områder i Tyrkia. Alanya Eiendom er registrert ve Handelskammeret i Alanya som Eiendomsmeglerfirma.

Hva er service avgifter for eiendomsmeglere?
Når en eiendom blir solgt, har eiendomsmegleren rett til å motta 3% service avgifter fra salgsbeløpet av selgeren og kjøperen, hver for seg.

Hvorfor burde jeg bruke en eiendomsmegler?
Det er mange foreler ved å bruke et veletablert firma som Alanya Eiendom: For det første vil du ha et stort utvalg boliger som passer dine kriterier og ikke bare fra en bestemt entreprenør; for det andre vil du dra nytte av våre erfaringer i tillegg til et fullt bemannet kontor som kan ta vare på dine interesser mens du er hjemme.

Hvem kan kjøpe eiendom i Tyrkia?
Alle nasjonaliteter kan kjøpe eiendom i Tyrkia. Det er kun tre land som Tyrkia har fryst sine diplomatiske forbindelser med: Nord Korea, Armeina og Syria. Noen land ikke tillater Tyrkiske statsborgere å kjøpe eiendommer, derfor får statsborgere fra disse landene ikke lov til å kjøpe eiendom i Tyrkia. Det er noen unntagelser på denne regelen som f.eks. Russland. Russiske statsborgere kan kjøpe eiendom med en spesiell tillatelse fra Innenriksdepartementet (İçişleri Bakanlığı)

Kan utlendinger ha boliglån i Tyrkia?
Alanya Eiendom i felleskap med utvalgte entreprenrenørfirmaer er nå istand til å tilby et spennende og unik finansiell produkt i samarbeide med Deniz Bank. En 50 % på «Loan to Value» (forhold mellom boligverdi og gjeld) får man et pantelån med fast prosent på 5 %, og 10 års nedbetalingsperiode.

Hva er skjøte (Tapu) fornoe?
Skjøte kalles ’Tapu’, og alle eiendomstransaksjoner for utlendinger blir gjort gjennom skjøtekontoret på distriktet hvor eiendommen ligger.

Trenger jeg oppholdstillatelse for å kjøpe eiendom i Tyrkia?
NEI!

Hvor stor delbetaling må jeg betale på et nytt prosjekt? Er det mulig å betale den på avdrag?
Du vil vanligvis betale € 3.000,00 (circa) i form av en reserveringsgebyr og 30 % av det totalebeløpet som delbetaling innen fire uker. Mange entreprenører tilbyr betaling i etapper (blokkbetalinger i forbindelse med fullførelse av forskjellige stadier i byggningen), ofte med stor fleksibilitet med hensyn til din personlig situasjon. Denne blir avtalt ved kjøpemomentet.

Hva er generell kjøpeprosess i Tyrkia ?
Etter å ha betalt reserveringsgebyret kommer Alanya Eiendom til å fullføre skjøteundersøkelser. Det blir undertegnet en kontrakt mellom selgeren og kjøperen. Denne kontrakten inneholder opplysninger om ferdigstillelsesdato, betalingsplan og betingelser og vilkår. Når denne blir undertegnet av alle parter, blir delbetalingen betalt. Etter dette kan du søke om sikkerhetsklarering for å kjøpe eiendom i Tyrkia – dette blir ofte gjort av entreprenøren på dine vegne. Hvis din situasjon krever det, kan du undertegne en fullmakt for å fullføre alt det papirarbeide.

Hvilke dokumenter er nødvendige?
Det trenges ditt pass, som blir kopiert og oversatt til tyrkisk, samt passbilder. Notarius Publicus’ kontor arbeider sammen med skjøtekontoret og Egeiske Armeens Hovedkvarter. Oversatte dokumenter blir sjekket av militære for å forsikre at det ikke er kriminelle hensikter mot Tyrkia, og all eiendom som blir kjøpt av utlendinger ikke er i nærheten av militære områder eller kan bli brukt for militære formål.

Etter å ha mottatt den nødvendige permisjonen for å kjøpe eiendom hva blir den neste?
Alanya Eiendom utfører nødvendige kontroller. Etter dette du (eller den som har din fullmakt) undertegner skjøten på landregisteret som registrerer deg som formell eier av eiendommen. Eiendomsskatten blir betalt på dette punktet.

Er det engelskspråklige advokater i Tyrkia?
Ja det er respektable engelsktalende advokater i Tyrkia og vi kan presentere dem til deg mens du er her på visningtur.

Hvilke utgifter må man regne med i forbindelse med innkjøp av eiendom?
Alle utgifter i forbindelse med innkjøp av eiendom er forklart her.