Lagfart.
När köpet är genomfört erhåller du lagfart (Tapu på turkiska) på fastigheten (lägenheten eller villan). Detta är ett officiellt dokument som visar att du är ägare av fastigheten. Innan du får lagfart måste en ansökan lämnas in till kommunen, värdet på fastigheten registreras och vissa skatter betalas in. Allt detta hjälper vi dig med. Denna process tar några dagar. Du måste vara närvarande för att skriva under lagfarten eller du kan också ge oss fullmakt så ordnar vi detta.

Kostnader för lagfart
Kostnaden för lagfarten och skatt uppgår till 3,3 % av fastighetens registrerade värde, kan variera något men uppgår normalt till 1000-3000 Euro.
För det handlingar som krävs för att erhålla lagfart tas det ut en avgift på 300 Euro för ansökningshandlingar, översättningar mm.
I samband med mottagandet av lagfarten, som är på turkiska, översätts den till svenska för att du skall känna till innehållet. En avgift på 50 Euro tas ut för detta arbete.

Exsempel på lagfart


 

 

Lagfartens innehåll

En lagfart innehåller följande information:
Fastighetens adress
Vem som äger fastigheten, med foto
Fastighetens registreringsbevis
Egendomens status (äganderätt, lantbruk eller liknande)
Fastighetens storlek
Andel av egendomen
Pris
Uppgifter om säljaren
Uppgifter om köparen
Datum när säljaren köpte fastigheten
Lagfartens registreringsnummer (detta ändras i samband med utställandet av lagfarten till nya ägaren)
Lagfartens nya registreringsnummer
Datum för köparens förvärvande av lägenheten
Underskrift och stämpel av auktoriserad tjänsteman

Fastighetsskatt
I kommunen Alanya tas det ut en årlig fastighetsskatt och en avgift för avfallshantering. Beloppet ändras från år till år men uppgår idag till 40 Euro.

Iskan
Före du kan flytta in i din lägenhet/hus måste du ha en sk ”Iskan”. Det är ett tillstånd som du måste ha för att du skall kunna flytta in och bo i din lägenhet/hus. Alanya Eiendom ser till att ansökan om Iskan lämnas in och ansvarar för alla nödvändiga kontakter med berörda myndigheter. Du behöver alltså inte bekymra dig om detta.
Oftast är det byggherren som lämnar in ansökan om Iskan till kommunen. Iskan består av två delar, ”Ön Iskan” och ”Färdig Iskan”. Ön Iskan visar att byggherren följt bygglagen, de anställda fått betalt för deras arbete, detaljplaner följts mm. Färdig Iskan utställs efter det att Ön Iskan erhållits. Ön Iskan utfärdas för hela fastigheten medan Färdig Iskan utställs för varje lägenhet i fastigheten. Oftast är det byggherren som betalar Ön Iskan medan köparen betalar en mindre summa för Färdig Iskan.

Abonnemang för vatten och el
När lägenheten övergått i din ägo skall ägaren ansöka om abonnemang för vatten och el. Vi sköter detta. Vi tar en kopia av ditt pass, lagfarten och en kopia av Iskan och lämnar in ansökan i ditt namn.

Betalning för vatten och el
För att betala dina vatten- och elräkningar kan du upprätta ett konto i turkiska lira i en bank i Turkiet och ge banken tillstånd att göra automatiska inbetalningar. Du kan också via ett konto hos oss betala dina räkningar. Detta ingår i ett serviceavtal som du kan upprätta hos oss.

Städning av lägenheten/huset
Om du önskar att din lägenhet skall städas innan du kommer eller efter du åkt tillbaka till Sverige så ordnar vi detta mot en mindre kostnad. Det är bara att meddela oss via mail eller SMS.

Alanya Eiendom service
Efter du köpt lägenhet/hus genom oss vill vi gärna fortsätta att erbjuda dig vår hjälp. Du har möjlighet att teckna ett mycket förmånligt och uppskattat serviceavtal med oss. Ett serviceavtal kostar 200 Euro per år och omfattar följande:
Vi erbjuder vid behov hjälp från vårt tekniska team och övrig personal genom att utföra tekniskt underhåll av din lägenhet eller ditt hus. Om det skulle uppstå något tekniskt problem med din lägenhet eller ditt hus ingår i serviceavtalet teknisk hjälp 7/24. Det kan gälla problem med el, vatten eller något annat tekniskt problem.
Vi kontrollerar och vädrar lägenheten var 14:e dag.
Vi följer upp eventuella reklamationer mot byggherren och ansvarar för att eventuella fel/skador åtgärdas.
Vi betalar din hemförsäkring/husförsäkring och andra försäkringar som du har i Turkiet från ditt konto i Alanya Eiendom.
Vi betalar dina räkningar för vatten, el och avfallshantering från ditt konto i Alanya Eiendom.
Vi betalar den årliga fastighets- och kommunalskatten från ditt konto hos oss.
Vi hjälper dig med att söka uppehållstillstånd och betalar kostnader för Notarius Publicus och översättningsarbeten från ditt konto i Alanya Eiendom.
Vi hjälper dig att skaffa advokat om du behöver juridisk hjälp.
Vi hjälper dig att kontakta läkare vid sjukdom.
Vi hjälper till vid inköp av möbler och bruksföremål från företag som vi har förmånliga avtal med. Det innebär att du kan erhålla mycket goda rabatter vid inköp.
Vi hjälper dig att kontakta försäkringsbolaget vid olycksfall eller skada.
Vi ger dig råd och tips om olika turistarrangemang och hjälper dig vid förhandlingar om priser för tex Hamam, båtturer och andra utflykter.
Vi erbjuder Alanya Eiendom online tjänst så att du kan följa alla ekonomiska transaktioner, oavsett var de befinner sig.
Vi kan boka dina flygresor.
Väljer du att hyra ut din lägenhet eller ditt hus så ordnar vi allt det praktiska vid uthyrningen, som tex marknadsföring av lägenheten/huset, kontakten med hyresgäster, undertecknande av hyresavtal, utlämning av nycklar, kontroll av lägenheten, betalning av hyra och avgifter för el och vatten, mm.
Vi hjälper dig att köpa/hyra bil eller mc.
Vi hjälper dig att skaffa fast telefon eller mobil med turkiskt nummer.
Vi förmedlar kontakt till erkänt duktiga lärare om du vill lära dig turkiska.