1. MODERN OCH SNABBT VÄXANDE STAT
  2. MÅNGA INVÅNARE
  3. LÅGA SKATTER OCH KOSTNADER
  4. KONKURRENSKRAFTIG OCH STARK ARBETSMARKNAD
  5. STARK EKONOMI
  6. BRA INFRASTRUKTUR
  7. LIGGER MELLAN EUROPA OCH ASIEN
  8. STOR HEMMAMARKNAD
  9. EU-TULLOMRÅDET
  10. EUROPEISKA ENERGY CENTER